Fforwm Hanes Cymru

Yn cyd-gysylltu hanes Cymru

Welsh Flag

History Forum for Wales

Co-ordinating the history of Wales

 

site designed & maintained by
www.cddweb.co.uk

Croeso i'r Wefan

Fforwm Hanes Cymru

Fforwm Hanes Cymru - History Forum for Wales

Welcome to the Website of

The History Forum for Wales

DISCLAIMER

These materials have been prepared by History Forum for Wales for informational purposes and networking activities of member societies. History Forum for Wales does not take any responsibility for any information that it receives in good faith from member societies to be placed on this website which may be deemed misleading in any way.

YMWADIAD

Paratowyd y deunyddiau hyn gan Fforwm Hanes Cymru ar gyfer rhwydweithio gwybodaeth am weithgareddau y cymdeithasau hynny sydd yn aelod ohonno. Nid yw Fforwm Hanes Cymru yn cymeryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw wybodaeth a anfonir ato mewn ewyllys da iw osod ar y wefan hon, ac allasai fod yn gamarweiniol mewn unrhyw fodd.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!