Fforwm Hanes Cymru

Yn cyd-gysylltu hanes Cymru

Welsh Flag

History Forum for Wales

Co-ordinating the history of Wales

 

site designed & maintained by
www.cddweb.co.uk

Croeso i'r Wefan

Fforwm Hanes Cymru

Fforwm Hanes Cymru - History Forum for Wales

Welcome to the Website of

The History Forum for Wales

DISCLAIMER

These materials have been prepared by History Forum for Wales for informational purposes and networking activities of member societies. History Forum for Wales does not take any responsibility for any information that it receives in good faith from member societies to be placed on this website which may be deemed misleading in any way.

YMWADIAD

Paratowyd y deunyddiau hyn gan Fforwm Hanes Cymru ar gyfer rhwydweithio gwybodaeth am weithgareddau y cymdeithasau hynny sydd yn aelod ohonno. Nid yw Fforwm Hanes Cymru yn cymeryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw wybodaeth a anfonir ato mewn ewyllys da i’w osod ar y wefan hon, ac allasai fod yn gamarweiniol mewn unrhyw fodd.

 

CYNHADLEDD UNDYDD
GWESTY’R ERYROD
LLANUWCHLLYN
 
  “ Rhamant Teithiau’r Teithwyr”
 
Dydd  Sadwrn 30/9/2017
 
10.00 a.m. – 4.00 p.m.
Ł30
yn cynnwys tę, coffi a chinio

Archebwch trwy ffonio 01974 831582 am fanylion pellach neu
holi@fforwmhanescymru

 Croeso cynnes i bawb

 

Fforwm Hanes Cymru

Cynhadledd Undydd

30 Medi 2017

Rhaglen

 
10.00 – 10.30   Cofrestri a choffi
 
 
10.30    Croeso gan  Arweinydd y dydd Bob Morris, Llywydd Fforwm Hanes Cymru
 
 
10.35 - 11.15   Mary- Ann Constantine: 
                         Teithio Chwilfrydig Thomas Pennant yng Ngogledd Cymru
 
 
11.15 - 12.00   Dewi Jones:
                        Naturiaethwyr a Thywysyddion Eryri
 
 
12.00 - 2.00     Cinio
 
 
2.00 – 2.45 Gwyn Williams:
                   Dadansoddi Brasluniau llyfr Edwin Pugh
 
 
 2.45 - 3.30   Ffion Mair Jones:
                     “Y Llanc yn Baron Hill”: gyrfa Moses Griffith (1747-1819)
 
 
3.30    Gorffen a phaned
 
 
3.45    C.C.B. Fforwm Hanes Cymru

 

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!